Leden kunnen hun lidmaatschap digitaal aanvragen.

OPTIE 1 (Voorkeur vanuit de club!)

Via de app.

Download de app.

Onderaan staat er 'Clubs'.

Volg de stappen en breng je lidmaatschap in orde.

OPTIE 2

Online via https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=713453

Een filmpje met het stappenplan vind je hier terug. 

Er wordt een mail gestuurd met een rekeninguittreksel om het lidmaatschap te voltooien.

 

LIDGELD 2022 (lid van 01/04/2022 - 31/03/2023)

 Jeugdleden (12 – 18 jaar) (2004 – 2010) 

 

·         01 januari t.e.m. 28 februari

100 euro (vroegboekkorting)

·         01 maart t.e.m. 31 juli

120 euro

 Volwassenen

 

·         01 januari t.e.m. 28 februari

145 euro (vroegboekkorting)

·         01 maart t.e.m. 31 juli

160 euro

Ons rekeningnummer BE89 1431 0641 7185.

 

We laten maximum 200 abonnementsleden toe op onze 2 terreinen. 

Dit is om voldoende ruimte aan te bieden zodat iedereen genoeg kan reserveren.