Leden kunnen hun lidmaatschap digitaal aanvragen.

OPTIE 1 (Voorkeur vanuit de club!)

Via de app.

Download de app.

Onderaan staat er 'Clubs'.

Volg de stappen en breng je lidmaatschap in orde.

OPTIE 2

Online via https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=713453

Een filmpje met het stappenplan vind je hier terug. 

Er wordt een mail gestuurd met een rekeninguittreksel om het lidmaatschap te voltooien.

 

LIDGELD 2024 (lid van 01/04/2024 - 31/03/2025)

Ons rekeningnummer BE89 1431 0641 7185.

We laten maximum 200 abonnementsleden toe op onze 2 terreinen. 

Dit is om voldoende ruimte aan te bieden zodat iedereen genoeg kan reserveren.